o nás
služby a ceny
reference
kontakt
poptávkový formulář


 
 
Dnešní datum:
25.03.2018

Aktuální čas:


Počítadlo:
[CNW:Counter]

 
Nacházíte se: ceník
 

C E N Y

a) Cena za fyzickou ochranu a ostrahu pro rok 2013:

1. Ceny jsou smluvní dle zákona č. 526/91 Sb. O cenách a firma účtuje za jednu hodinu výkonu pracovníka ostrahy ve stejnokroji, vybaveného mírnějšími prostředky osobní ochrany, tj. tonfou, pouty a chemickým prostředkem s výhradně slzotvorným účinkem částku

od 87,- do 110,- Kč

2. Za jednu hodinu výkonu pracovníka ostrahy – psovoda se psem služebního plemene, příp. se zbraní částku

od 90,- do 105,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně příplatků pro zaměstnance za práci přesčas, v noci, neděle a svátky.

Výše hodinové sazby se odvíjí od prostředí, ve kterém je služba ochrany a ostrahy majetku vykonávána a dle osob, které ji vykonávají /zaměstnanci aktivního věku, důchodového věku, brigádníci, zaměstnanci se speciálním výcvikem, studenti apod.

Cenu je rovněž možno dohodnout jako částku paušální /měsíční nebo roční/ a to dle rozsahu a složitosti střeženého objektu a počtu osob ostrahy.

Cena za poskytování osobní ochrany a za pořadatelskou službu při kulturních a sportovních akcích je dohodnuta individuálně.

b) Cena za přepravy hotovostí a cenin

Z hlediska snahy o poskytování komplexních bezpečnostních služeb pro klienta zajišťuje firma přepravu hotovostí a cenin nebo provádí ozbrojený doprovod klienta při transportu nebo vlastní přepravě těchto hodnot. Za tímto účelem má speciálně vycvičenou a vybavenou přepravní a doprovodnou četu.

1.Cena za provedení přepravy firmou:

do hodnoty 500 000,-Kč .................................950,-Kč

do hodnoty 1 000 000,- Kč .......................... 1 250,- Kč

do hodnoty 2 000 000,- Kč .......................... 1 950,- Kč

Přeprava je zajišťována jedním vozidlem.

2.Cena za provedení přepravy firmou:

do hodnoty 3 000 000,-Kč........................... 2 650,- Kč

do hodnoty 5 000 000,- Kč ..........................4 000,- Kč

Přeprava v této kategorii je zajišťována dvěma vozidly – jedno přepravující hotovost a druhé doprovodné.

Doprovod ozbrojeným pracovníkem firmy při vlastní přepravě klientem se stanoví na -- 550,- Kč/hod

Cena za vozidlo se účtuje ve výši 12,- Kč za ujetý kilometr

 

c) Cena úklidových služeb:

Provádíme úklidové práce kanceláří, hal, provozů, RD, venkovních prostor.

Cena za úklidové práce se odvíjí od prostředí a zpravidla činí částku

Běžný úklid mopovým způsobem .......0,80,- Kč až 1,40,-Kč za m2

Úklid po malování ................................ 5.50,- Kč za m2

mytí oken ...........................................10-15,- Kč za m2

úklid po řemeslnících .............................6,50,- Kč za m2

čištění koberců mokrou cestou ...............15,- Kč za m2


Cenu všech služeb je možno také stanovit dohodou, event. paušální částkou.
Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH a jsou platné pro rok 2013.


design ©minos-ims